Projekty (UE)

logotypy funduszy europejskich, ue i flaga polski

Tytuł projektu: „Inwestycja w nową linię technologiczną drogą do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa „METAL – SYSTEM” Sp. z o.o. z Kostrzyna n. Odrą”

Nr projektu: RPLB.01.05.01-08-0149/16

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy w branży obróbki metali i produkcji artykułów metalowych na rynku krajowym i międzynarodowym.

Kluczowe efekty to:

  • wprowadzenie innowacji procesowych – 3 szt.
  • wprowadzenie innowacji produktowych – 4 szt.
  • wzrost zatrudnienia – 1 szt.

Wartość projektu: 2.405.388,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1.075.580,00 PLN

logotypy programów regionalnych i flaga ue

Tytuł projektu: Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy „Metal-System” poprzez realizację projektu polegającego na pozyskaniu innowacyjnej linii technologicznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego programu Operacyjnego oraz budżetu Państwa
na lata 2007-2013

Beneficjent: Metal - System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE…..
…. dla rozwoju Lubuskiego